Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vikedal Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Munnbind

19. mars 2021

Oppfordrer alle som er innom kontoret å bruke munnbind under hele oppholdet. Munnbind tar du med deg selv til kontoret. Takk for at du samarbeider for å unngå smitte. 

Ny vikar v/Vikedal Legekontor

24. februar 2021

Lege Harald Knudsen er sjukemeldt på ubestem tid.

01.03.21 starta Inga Cecilie Sørheim i eit vikariat i 1 år.

 

Dersom du har behov for offshore attest, ta kontakt med Vindafjord Legesenter tlf. 52 76 74 00

KORONAVAKSINE

29. desember 2020

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er enno usikkert kor raskt me får vaksinane og kan tilby dei til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegg no gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert på denne nettsida. 

Me vil seinare informera om kva grupper som er anbefalt vaksinasjon og rekkefølgja mellom desse. Personar som skal prioriterast vil bli kontakta med tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakta kommunen eller fastlege for å setja seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før, har størst risiko for å få alvorleg sjukdom. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle som blir anbefalt å ta koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet, har regjeringa gjeve følgande prioritering, med dei høgast prioriterte først: 

  • Bebuarar på sjukeheimar og i omsorgsbustader 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter dei over 65 år 
  • Personar 18–64 år med éin eller fleire nærare spesifiserte sjukdommar som dei har frå før. 

Foreløpig er ikkje helsepersonell prioritert høgare enn desse gruppene. Dette kan bli endra dersom smittepresset aukar, og dersom smittesituasjonen i helseinstitusjonane endrar seg

Meir informasjon om koronavaksine:? 

Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

Informasjon Jul- og nyttår's aften

3. desember 2020

Legekontoret har stengt julaften 24.12.20 og nyttår's aften 31.12.20.

Dersom du har behov for lege, ring legevakt tlf. 116 117.

Ved akutt situasjon, ring 113

Onsdag 23.12 og onsdag 30.12 er det ikke lege tilstede på kontoret. Viktig at resepter ol. blir bestilt i god tid 

 

Ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår! 

Influensa vaksinering 2020

4. november 2020

Influensa vaksinering av risiko grupper: Personar med risiko sjukdom, samt dei over 65 år vert tilrådd vaksinasjon mot influensa og pneumokokk sjukdom (lungebetennelse)

Følgjande risikogrupper får tilbod om influensavaksinering:

*Gravide i 2 og 3 trimester. Gravide i 1 trimester med annan tilleggsrisiko, etter individuell vurdering av lege.

*Bebuar i omsorgs-, alder- og sjukeheim.

*Personar over 65 år

*Vaksne og born med: diabetes type 1 og 2, kronisk lungesjukdom, hjarte- og kar sjukdom, leversvikt, eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom, svært alvorleg fedme, dvs. KMI over 40 (KMI=kg/m2). Anna alvorleg og/eller sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

INFUENSA VAKSINE, Vikedal Bygdahus

Onsdag 4/11 kl 13.00-15.30 Etternavn A-J

                   kl 16.00-19.00 Etternavn K-Å

Torsdag 12/11 kl 13.00-15-30 Etternavn A-J

                      kl 16.00-19.00 Etternavn K-Å

 

VAKSINERING ALLE

Veke 49, Ølen Kulturhus

Tysdag 1/12 kl. 14.00-16.30 Etternavn A-J

                   kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

Torsdag 3/12 kl.14.00-16.30 Etternavn A-J

                    kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

 

Veke 50, Ølen Kulturhus

Tysdag 8/12 kl. 14.00-16.30 Etternavn A-J

                   kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

Torsdag 10/12 kl. 14.00-16.30 Etternavn A-J

                     kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

Passer ikkje dagane og tidene, Gå inn på Vindafjord kommune si nettside og finn anna stad/tids punkt du kan møta opp.

Betaling:  KUN VIPPS el. Bankkort.

Info ang sjukemelding v/kontoret

4. november 2020

Lege Harald Knudsen er sjukemeldt på ubestemt tid. Det er stort sett vikarlege i hans fravær.

Har du behov for Offshore attest, kan du kontakte Vindafjord Legesenter.

Ferieavvikling sommeren 2020

5. juni 2020

Din fastlege har ferie i følgende uker i sommer: 

Dr. Anders Ledaal Bjørnestad: 26,27,28 og 29.

Dr. Harald Knudsen: 31 og 32.

 

Laboratoriet er stengt fredag 24.07, mandag 27.07, samt fredag 31.07.    

Åpningstider påske 2020

8. april 2020

I dag 08.04.20 stenger legekontoret kl. 12.00.

Normal drift fra tirsdag 14.04.20

KORONA-EPIDEMIEN!

14. mars 2020

Dersom du har avtalt time ved legekontoret og i mellomtiden  fått symptomer på luftveisinfeksjon (f. eks. hoste, feber, halsvondt eller tung pust):  Da må du ikke møte på legekontoret, men ta kontakt på telefon/SMS for videre info. 

 

If you have symptoms of respiratory infection (cough, fever, colds, sore throat or shortness of breath), do not attend the doctor's office.  Please call for further information.

Permisjon

2. juli 2019

Dr. Niels S. Stuhr skal ha permisjon pga etter utdanning frå 01.12.19 - 31.12.2020.

 

Dr. Anders Bjørnestad skal vikariere.

Les flere nyheter