Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

INFLUENSAVAKSINE

22. oktober 2021

Årets influensavaksine tas på kulturhuset i Ølen. 

Er du under 65 år og ikke i risikogruppen, kan du bestille resept direkte på apoteket og sette vaksinen der. Det koster ca 400 kr. 

Sjå meir info. på kommunen si heimeside: 

https://www.vindafjord.kommune.no/aktuelt/har-du-nytta-deg-av-tilbodet-om-arets-influensavaksine.484602.aspx

 

Har du nyoppståtte luftvegssymptom?

5. oktober 2021

Ved symptom bør det vera lav terskel for å testa seg for covid-19, også for vaksinerte. Kommunen held fram med tilbod om koronatest på teststasjonen. Me brukar PCR-test som metode ved symptom. I tillegg blir det utlevert sjølvtestar.

Har du nyoppståtte luftvegssymptom?

Sjå flytskjema under.

Klikk for stort bilete

Read the flow chart below.

2021-09-25 Flow chart: Do you have newly arisen respiratory tract symptoms? (PDF, 148 kB)

Smittevernråd til befolkninga 

Bestilla time på nett: Her finn du timebestilling på nett til koronatest. Koronatest for reisande er eit tilbod til våre innbyggjarar i Vindafjord og Etne kommune. Dette tilbodet er kun ved kapasitet.

Bestilla time på telefon:

Telefon 53 65 60 34
Kvardagar mellom klokka 08.00 - 12.00.

Har du spørsmål om lokale forhold vedrørande testing eller karantene som du ikkje finn svar på?

Send ein e-post til korona@vindafjord.kommune.no 

VAKSINERING MOT INFLUENSA STARTAR I VEKE 44

21. september 2021

Vaksinekontoret får for tida mange spørsmål om når det blir oppstart av influensavaksine. Planlagt start for risikogruppene er i midten av november, og vaksinen er gratis for desse målgruppene.

Vaksinen blir i år gratis for dei det gjeld

Det er ikkje opna for bestilling enno, og det vil i år ikkje bli lagt opp til drop-in. Meir informasjon om tid og stad kjem etter kvart.

Bestilling på nett og telefon

– Det vil i år bli lagt opp til timebestilling på nett og telefon. Vaksinekontoret vil bruka same bestillingssystem som ved koronavaksine og koronatest. Me anbefaler derfor alle som ikkje har orda elektronisk ID om å gjera dette, som for eksempel bankID og mobilID. Det er også flott om familiemedlemmer kan hjelpa med bestilling på nett slik at ein slepp unødvending venting på telefon.

Vaksinen mot influensa beskyttar mot fleire ulike influensavirus. Influensavaksinen beskyttar ikkje mot koronavirus eller andre virus og bakteriar som også kan gi influensaliknande symptom. 

Les meir på kommunen si heimesida: 

https://www.vindafjord.kommune.no/aktuelt/vaksinering-mot-influensa-startar-i-veke-44.484360.aspx

 

 

Ny vikar v/Vikedal Legekontor

24. februar 2021

Lege Harald Knudsen kjem ikkje tilbake til Vikedal Legekontor.

01.03.21 starta Inga Cecilie Sørheim i eit vikariat, til 28.02.22

 

Dersom du har behov for offshore attest, ta kontakt med sjømannslege.

 

KORONAVAKSINE

29. desember 2020

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er enno usikkert kor raskt me får vaksinane og kan tilby dei til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegg no gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert på denne nettsida. 

Me vil seinare informera om kva grupper som er anbefalt vaksinasjon og rekkefølgja mellom desse. Personar som skal prioriterast vil bli kontakta med tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakta kommunen eller fastlege for å setja seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før, har størst risiko for å få alvorleg sjukdom. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle som blir anbefalt å ta koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet, har regjeringa gjeve følgande prioritering, med dei høgast prioriterte først: 

  • Bebuarar på sjukeheimar og i omsorgsbustader 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter dei over 65 år 
  • Personar 18–64 år med éin eller fleire nærare spesifiserte sjukdommar som dei har frå før. 

Foreløpig er ikkje helsepersonell prioritert høgare enn desse gruppene. Dette kan bli endra dersom smittepresset aukar, og dersom smittesituasjonen i helseinstitusjonane endrar seg

Meir informasjon om koronavaksine:? 

Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

KORONA-EPIDEMIEN!

14. mars 2020

Dersom du har avtalt time ved legekontoret og i mellomtiden  fått symptomer på luftveisinfeksjon (f. eks. hoste, feber, halsvondt eller tung pust):  Da må du ikke møte på legekontoret, men ta kontakt på telefon/SMS for videre info. 

 

If you have symptoms of respiratory infection (cough, fever, colds, sore throat or shortness of breath), do not attend the doctor's office.  Please call for further information.

Sms henvendelse

24. januar 2019

Dersom du sender sms forespørsel til legekontoret er det viktig at du bruker ditt eget mobil telefon nummer!

 

Barn under 16 år blir registrert under foresatte sitt telefon nummer.

Frå 1. september 2015 har legevakta same telefonnummer i heile Noreg.

21. august 2015

Frå 1. september 2015 har legevakta same telefonnummer i heile Noreg.

Legevakt-logo - BildeKlikkForStorVersjon

Frå 1. september har legevakta same nummer i heile landet. Det sekssifra nummeret 116117 (utalast: hundreogsektsten-hundreogsytten).

 

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Norge du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

 

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekkja øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

 

Det gamle nummeret til legevaktsentralen vil fungere som før: 53655555

 

Det kan brukast dersom ein ynskjer å nå ei anna legevakt enn der ein oppheld seg. Dette kan være naudsynt for eksempel om ein ringjer for eit sjukt familiemedlem som oppheld seg i ein annan kommune.

 

Ring først:
Legevakta er open for telefonkontakt heile døgnet. Det er i dei fleste tilfelle best at du ringjer på førehand for å få ei vurdering av situasjonen og tilbod om relevant hjelp.

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

  • Fastlegen din i opningstida
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv. 

Hvor er legen din når den ikke er på Vikedal Legekontor?

23. november 2012

Legen din jobber forskjellige steder i kommunen. Den kan være tilsynslege på helsestasjon, sykehjem/omsorgssenter, fengsel. Legen kan være i møte med NAV, skole, psykisk helse. Legen kan være på akutte oppdrag, eller besøk hos sengeliggende pasienter. I tillegg må alle leger reise på kurs og utdanning  i blant.

Så når du ikke treffer på legen din, betyr det ikke at legen din ikke er på jobb :) men det kan være at legen din jobber en annen plass akkurat den dagen! Vi skal hjelpe deg så godt vi kan. Det vil som regel være minst 1 lege på jobb som skal ta seg av deg ved akutte problemstillinger. Dersom det ikke er ledig kapasitet hos oss, vil du bli henvist til daglegevakten. Oftest kan du vente til neste dag, da er kanskje legen din  tilbake på jobb ved legekontoret.

Håper på forståelse!

Legene ved Vikedal Legekontor                      

 

 

Bestilling av resepter

24. januar 2012

Vennligst ring/send sms dagen før du har tenkt å hente ut resepten.