Dersom du sender sms forespørsel til legekontoret er det viktig at du bruker ditt eget mobil telefon nummer!

 

Barn under 16 år blir registrert under foresatte sitt telefon nummer.