Influensa vaksinering av risiko grupper: Personar med risiko sjukdom, samt dei over 65 år vert tilrådd vaksinasjon mot influensa og pneumokokk sjukdom (lungebetennelse)

Følgjande risikogrupper får tilbod om influensavaksinering:

*Gravide i 2 og 3 trimester. Gravide i 1 trimester med annan tilleggsrisiko, etter individuell vurdering av lege.

*Bebuar i omsorgs-, alder- og sjukeheim.

*Personar over 65 år

*Vaksne og born med: diabetes type 1 og 2, kronisk lungesjukdom, hjarte- og kar sjukdom, leversvikt, eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom, svært alvorleg fedme, dvs. KMI over 40 (KMI=kg/m2). Anna alvorleg og/eller sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

INFUENSA VAKSINE, Vikedal Bygdahus

Onsdag 4/11 kl 13.00-15.30 Etternavn A-J

                   kl 16.00-19.00 Etternavn K-Å

Torsdag 12/11 kl 13.00-15-30 Etternavn A-J

                      kl 16.00-19.00 Etternavn K-Å

 

VAKSINERING ALLE

Veke 49, Ølen Kulturhus

Tysdag 1/12 kl. 14.00-16.30 Etternavn A-J

                   kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

Torsdag 3/12 kl.14.00-16.30 Etternavn A-J

                    kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

 

Veke 50, Ølen Kulturhus

Tysdag 8/12 kl. 14.00-16.30 Etternavn A-J

                   kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

Torsdag 10/12 kl. 14.00-16.30 Etternavn A-J

                     kl. 17.00-20.00 Etternavn K-Å

Passer ikkje dagane og tidene, Gå inn på Vindafjord kommune si nettside og finn anna stad/tids punkt du kan møta opp.

Betaling:  KUN VIPPS el. Bankkort.