Vennligst ring/send sms dagen før du har tenkt å hente ut resepten.