Årets influensavaksine tas på kulturhuset i Ølen. 

Er du under 65 år og ikke i risikogruppen, kan du bestille resept direkte på apoteket og sette vaksinen der. Det koster ca 400 kr. 

Sjå meir info. på kommunen si heimeside: 

https://www.vindafjord.kommune.no/aktuelt/har-du-nytta-deg-av-tilbodet-om-arets-influensavaksine.484602.aspx