Telefon problem er delvis ordnet, men etter at du har blitt satt over til en leding linje blir det helt stille - ikke musikk el. andre beskjeder. Du står i kø, ikke legg på!

Du kan og send oss ein sms om hva det gjelder eller send sms om å ringe deg.

Haster det ring 116117.

Akutt 113.